Gợi Ý Khi Bán Hàng Tại: Chợ Nông Sản
IP543-cover.png

Digital Price:

 Free

Print Price:

 $3.00

By Trung Tâm Quốc Gia về Công Nghệ Tương Thích —NCAT bởi Marisa Alcorta, Rex Dufour, và Tammy Hinman, Nhà sản xuất NCAT: Karen Van Epen

Published: 2012

Updated: 2012

© NCAT

IP543

2 pages


Abstract

Chợ nông sản là những điểm bán lẻ tạm thời chủ yếu mở ngoài trời, là nơi để nông dân trao đổi hàng hóa của họ vào thời gian và địa điểm nhất định. Các chợ nông sản đang ngày càng trở nên phổ biến ở vùng nông thôn và có thể trở thành điểm buôn bán khởi đầu tốt cho các nông dân mới vào nghề.

Table of Contents

• Bạn có thể nhận được tiền nhiều hơn cho mỗi đơn vị bởi bạn bán trực tiếp
cho khách hàng.
• Bạn sẽ có thể linh hoạt hơn về mức độ đa dạng và số lượng sản phẩm bạn
mang đến phiên chợ.
• Không có gói hay mức sản phẩm tiêu chuẩn nào khi bán, nhưng sản phẩm của bạn phải có chất lượng cao.
• Tương tác trực tiếp giúp bạn tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. • Bạn có cơ hội xây dựng một cơ

Note: Digital downloads are in full color. Printed, mailed copies are only available in black & white.

 

This page was last updated on: May 7, 2019