NCAT NCAT ATTRA ATTRA

Sign up for the
Weekly Harvest Newsletter!

Published every Wednesday, the Weekly Harvest e-newsletter is a free Web digest of sustainable agriculture news, resources, events and funding opportunities gleaned from the Internet. See past issues of the Weekly Harvest.
Sign up here


Sign up for the Weekly Harvest Newsletter

What Is Sustainable Agriculture?

Master Publication List

Search Our Databases

Urban Agriculture

Energy Alternatives

Beginning Farmer

Field Crops

Crop Insurance

Horticultural Crops

Livestock & Pasture

Value-Added Food Products

Local Food Systems

Food Safety

Marketing, Business & Risk Management

Organic Farming

Pest Management

Soils & Compost

Water Management

Ecological Fisheries and Ocean Farming

Other Resources

Sign Up for The Dirt E-News

Home Page


Contribute to NCAT

Newsletters

Newsletter sign up button

· Privacy Policy · Newsletter Archives


RSS Icon XML Feeds

RSS 2.0: Events, Breaking News, Funding Opportunities Atom: Events, Breaking News, Funding Opportunities

 

NCAT strives to make our information available to everyone who needs it. If you are a limited-access or low-income farmer and find that one of our publications is just not in your budget, please call 800-346-9140.

 

How are we doing?

 

Home  >  Publications  >   Gợi Ư Khi Bán Hàng Tại: Chợ Nông Sản (Summary)

Gợi Ư Khi Bán Hàng Tại: Chợ Nông Sản



IP543-cover.png

Digital Price:

 Free

Print Price:

 $3.00

By Trung Tâm Quốc Gia về Công Nghệ Tương Thích —NCAT bởi Marisa Alcorta, Rex Dufour, và Tammy Hinman, Nhà sản xuất NCAT: Karen Van Epen

Published: 2012

Updated: 2012

© NCAT

IP543

2 pages


Download PDF

or

View HTML

or

Add Print Copy to Cart


Introduction

Chợ nông sản là những điểm bán lẻ tạm thời chủ yếu mở ngoài trời, là nơi để nông dân trao đổi hàng hóa của họ vào thời gian và địa điểm nhất định. Các chợ nông sản đang ngày càng trở nên phổ biến ở vùng nông thôn và có thể trở thành điểm buôn bán khởi đầu tốt cho các nông dân mới vào nghề.

Table of Contents

• Bạn có thể nhận được tiền nhiều hơn cho mỗi đơn vị bởi bạn bán trực tiếp
cho khách hàng.
• Bạn sẽ có thể linh hoạt hơn về mức độ đa dạng và số lượng sản phẩm bạn
mang đến phiên chợ.
• Không có gói hay mức sản phẩm tiêu chuẩn nào khi bán, nhưng sản phẩm của bạn phải có chất lượng cao.
• Tương tác trực tiếp giúp bạn t́m hiểu nhu cầu của khách hàng. • Bạn có cơ hội xây dựng một cơ

Note: Digital downloads are in full color. Printed, mailed copies are only available in black & white.

 

Back to top

This page was last updated on: January 29, 2018